top of page

רכושו של אדם, לאחר מותו, יועבר ליורשיו. זהות היורשים, יכולה להיות על פי הקבוע בחוק הירושה, או על פי צוואת המנוח. עריכת צוואה, מאפשרת למצווה, לסטות מסדר הירושה הקבוע בחוק ולקבוע את זהות היורשים ואופן חלוקת העיזבון, על פי רצונו. לפיכך, חלק ניכר מן הציבור, בוחר בעריכת צוואה ולא בברירת המחדל של אופן חלוקת הירושה, על פי דין.

 

כאשר נערכה צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה, בכדי להוציאה לפועל וכאשר נפטר אדם ללא צוואה, תחולק ירושתו על פי הקבוע בחוק ואז יש להוציא צו ירושה.

 

 

כיצד עורכים צוואה?

בישראל, צוואה תהיה תקפה, רק אם נערכה באחת מן הדרכים הקבועות בחוק ואלו הן: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות. סוג הצוואה הנפוץ ביותר, הוא צוואה בעדים, במסגרתה, חותמים שני עדים על הצוואה, עדים אשר אינם יורשים של המצווה ואין להם כל עניין או אינטרס בתוכנה של הצוואה.

 

שינוי צוואה

שוקלים לערוך צוואה אך חוששים כי תרצו לשנותה בעתיד? ההתלבטות אפוא נפתרה, שהרי ניתן לשנות צוואה בכל עת! הצורך לשנות צוואה ולתקנה, עולה אצל אנשים רבים, מסיבות שונות, למשל:

 

 • שינוי בסוג או בהיקף הרכוש;

 • יש צורך לשנות את זהות היורשים, למשל, עקב גירושין;

 • שינוי חלוקת הרכוש בין היורשים, למשל בשל בעיות כלכליות אליהם נקלע אחד היורשים או סכסוך בין המצווה לאחד היורשים;

 

מה קורה במצב שבו נערכו מספר צוואות? צוואה מאוחרת, תגבר תמיד על צוואה מוקדמת. לפיכך, בכל צוואה, מצהיר המצווה כי זוהי צוואתו האחרונה והיא זו אשר תהיה מחייבת ותקפה. בעת פטירתו של אדם, תחולק ירושתו, על פי הקבוע בה.

 

                                        

ארבעה סוגי צוואות

צוואה חייבת להיעשות באחת מן הדרכים הקבועות בחוק, על מנת שתהיה תקפה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בעל פה וצוואה בפני רשות:

 

 1. צוואה בכתב יד  - המצווה מכין צוואתו בכתב יד, רושם את התאריך וחותם עליה. זוהי הדרך הפשוטה ביותר לערוך צוואה, אך היא אינה מומלצת משום שבמצב כזה, סביר להניח כי הצוואה לא תנוסח באופן ברור ולא תשקף את רצונו האמיתי של המצווה. הצוואה עלולה להיפסל אם ניסוחה יהיה מעורפל והמשמעות היא כי העיזבון יחולק על פי סדר היורשים וזהו הרי לא היה רצונו של המצווה.
   

 2. צוואה בעדים : עריכת צוואה בחתימת שני עדים (אשר אינם יורשים או בעלי עניין בצוואה) אשר מאשרים כי המצווה חתם על הצוואה בנוכחותם.
   

 3. צוואה בעל פה : סוג צוואה זה רלוונטי  כאשר המצווה נמצא על ערש דווי. במצב זה, יאמר המוריש את צוואתו בעל פי והיא תירשם על ידי שני עדים. החוק אינו מחייב כי שני העדים יהיו נוכחים באותו זמן, כלומר, המוריש יכול לומר צוואתו לכל אחד מהם בנפרד, אולם, חובה כי האמירות ישלימו זו את זו, כך שניתן יהיה להבין את רצונו של המצווה בצורה ברורה וחד משמעית.  יש לציין תאריך על גבי הרישום, שני העדים צריכים לחתום ולהפקיד את הצוואה בהקדם האפשרי.
   

 4. צוואה בפני רשות  : עריכת צוואה בפני רשם, שופט, נוטריון וכיו"ב, היא יכולה להיעשות בעל פה או בכתב ובשונה מהסוגים האחרים של צוואה, אין דרישה לחתימת המצווה או הרשות.

 

חשוב לציין כי ניתן לעשות גם צוואה הדדית. זוהי צוואה משותפת של שני מצווים, בני זוג, אשר מורישים זה לזה, או לצד שלישי, את הרכוש שלהם. ההוראות בצוואות שלהן זהות ומסתמכות זו על זו.

 

האם ניתן לשנות צוואה?

לעיתים, חל שינוי ברצונו של המצווה באשר לזהות יורשיו, למשל, בשל שינוי בנסיבות, כמו גירושין. לכן, החוק מאפשר למצווה לשנות את צוואתו ככל שיחפוץ בכך וצוואה מאוחרת תמיד גוברת על צוואה מוקדמת. בכל שינוי צוואה, ייכתב כי זוהי צוואתו האחרונה של המצווה והיא זו אשר תהיה תקפה.

 

יש לציין כי כאשר מדובר על ביטול צוואה הדדית, הדבר ייעשה באופן הבא:

 • שני בני הזוג חיים: המבקש לבטל את הצוואה, ייתן הודעה בכתב לבן הזוג, על רצונו לבטל את הצוואה.

 • בן הזוג נפטר : בן זוגו של המבקש לבטל את הצוואה, נפטר. במצב זה, צריך בן הזוג שנותר בחיים ורוצה לבטל את הצוואה, להסתלק מכל זכות בעזבונו של בן הזוג שנפטר.

 

 

עריכת צוואה באמצעות עו"ד

אם ברצונכם לערוך צוואה או לשנות צוואה קיימת, חשוב מאוד לפנות לעורך דין, המתמחה בנושא צוואות וירושות. עורך הדין ינסח את הצוואה בהתאם לדרישות החוק, על מנת שיהיה לה תוקף משפטי מחייב וכמו כן, ידאג כי הניסוח ישקף את רצונו של המצווה ויהיה ברור וחד משמעי, כך שלא תהיינה מחלוקות פרשניות, לאחר מותו של המצווה. בנוסף על זאת, כאשר עורכים צוואה אצל עורך דין, ניתן להפקידה עמו ובעת פטירתו של המצווה, לפנות לעורך הדין לקבלת הצוואה. כך, אין קושי באיתור הצוואה לאחר פטירתו של המנוח.

 

כאשר אדם נפטר והותיר אחריו צוואה, יש לקבל צו קיום צוואה, לאחר פטירתו, בכדי שניתן יהיה לחלק את העיזבון. כאשר אדם הלך לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה, יש לקבל צו ירושה. שני הצווים הללו ניתנים על ידי הרשם לענייני ירושה ועל מנת לקבלם, יש להגיש בקשה מתאימה בכתב. לשם כך, יש לפנות לעורך הדין, אשר ידאג להגיש את הבקשות, עם כל הפרטים והמסמכים הדרושים, לשם טיפול מהיר ויעיל בבקשות לקבלת הצווים.

צוואה – עורכים אצל עורך דין משפחה

כל מסמך בעל משמעות משפטית, צריך להיות מנוסח על ידי עורך דין, המתמחה בתחום הרלוונטי. כך למשל, לשם עריכת חוזה מכר דירה, נפנה אל עורך דין מקרקעין. לשם עריכת צוואה, עלינו לפנות אל עורך דין לדיני משפחה. מדוע חשוב לפנות לעורך דין לשם עריכת צוואה? משום שעריכת צוואה שלא באמצעות עורך דין משפחה הבקיא בתחום, יכולה להוביל למצב של אי תקפות הצוואה, שהרי צוואה חייבת להיות ערוכה על פי הכללים שבחוק, בהם מטבע הדברים, עורך הצוואה לא בקיא. כמו כן, יכול להיות מצב שבו הצוואה ערוכה כדין, אך בשל ניסוח מעורפל של המנוח, רצונו אינו ברור, אינו משתקף מן הצוואה ואז נוצרת מחלוקת לגבי אופן חלוקת הרכוש וזו מובילה לרוב, לסכסוך משפטי ארוך.

 

על כן, אם ברצונכם לערוך צוואה, או לשנות צוואה קיימת, פנו אל עורך דין משפחה. עורך הדין ידאג לנסח את הצוואה בצורה ברורה, באופן אשר ישקף את רצון המצווה. כמו כן, כאשר הצוואה ערוכה על ידי עורך דין, היא עומדת בדרישות החוק. כך, קשה יהיה לטעון טענות נגד תקפות הצוואה, בין אם טכניות ובין אם מהותיות. נציין גם כי כאשר עורכים צוואה, אצל עורך דין, הוא שניתן להפקידה אצל עורך הדין וכך יהיה קל לאתרה, כאשר המצווה ילך לעולמו.

כללים לעריכת צוואה ומתי יש לשנות את הצוואה

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page