top of page

ירושה, מורכבים אף יותר, מן הטעם כי הצדדים לסכסוך הם בני משפחה. לא פעם חילוקי הדעות גורמים להתלהטות היצרים ונוצר קרע משפחתי שלעיתים קשה מאוד לאחות אותו.

 

על מנת לשמור על לכידות התא המשפחתי, יש צורך למצוא פתרון יעיל לסכסוך, תוך זמן קצר. כיצד ניתן לעשות זאת? באמצעות הליך של גישור, המהווה אמצעי יוצא מן הכלל לפתרון סכסוכים בכלל וסכסוכי ירושה בפרט.

 

סכסוך ירושה – מהו?

כאשר אדם הולך לעולמו, רכושו יחולק ככלל, על פי הצוואה שהותיר אחריו, או על פי החוק, שם נקבע סדר ירושה מסוים וחלקו של כל יורש בעיזבון. סכסוכי ירושה נוצרים אפוא במצב של מחלוקת בנוגע לצו קיום צוואה או צו ירושה.  למשל, כאשר המנוח הותיר צוואה וחלק מבני המשפחה טוענים כי הצוואה נכתבה כתוצאה מהשפעה בלתי הוגנת ועל כן יש לפסול אותה. במקרה אחר, עלולה להיווצר מחלוקת לגבי פרשנות הצוואה. בכל סכסוך ירושה, ניתן לפנות להליך של גישור, כאשר ישנם שני תנאים מרכזיים אשר צריכים להתקיים, על מנת שהליך הגישור יהיה יעיל: נכונות הצדדים לפשרה ומומחיות המגשר.

 

נכונות הצדדים להליך

להליך הגישור יתרונות רבים, למשל, היותו הליך בלתי מחייב. פירוש הדבר כי כל אחד מן הצדדים רשאי להפסיק את ההליך בכל עת, עד לשלב שבו נחתם הסכם גישור. יתרון נוסף הוא העדר הפורמאליות, המאפשר למגשר לסטות מסדרי הדין והראיות הנהוגים בבתי המשפט ולבנות פתרון משפטי יצירתי המותאם לצדדים. אולם, על מנת שהליך הגישור יישא פרי, על הצדדים להביע נכונות להידבר ולהגיע לפשרה. כל צד צריך להגיע אל פגישות הגישור מתוך הבנה כי הוא יצטרך לוותר מעט בכדי להביא לסיומו של הסכסוך. על כן, היה והצדדים בצורים בעמדותיהם, אין טעם לפתוח בהליך של גישור, אלא יש לנהל את הסכסוך בבית המשפט.

 

מומחיותו של המגשר

הליך גישור מוצלח בסכסוכי ירושה, דורש הן את נכונות הצדדים לנהל משא ומתן לקראת פשרה והן את מומחיותו של המגשר בפתרון סכסוכים מסוג זה. על המגשר להיות ראשית לכל, בקיא בדיני משפחה בכלל ובדיני ירושה בפרט. ללא הידע המשפטי, לא יוכל להבין את טיבו של הסכסוך ולהביא לפתרונו. מלבד זאת, על המגשר להיות קשוב ויצירתי, בכדי שיוכל לאתר את הפתרון המשפטי הטוב ביותר בנסיבות העניין, אשר יענה גם על הצורך הרגשי, אשר לו תפקיד מרכזי בסכסוכים משפטיים בתוך המשפחה.

 

כיצד בוחרים מגשר מתאים?

בישראל, פועלים מגשרים רבים, חלקם עורכי דין, חלקם מגיעים מעולם הייעוץ הארגוני, מעולם הפסיכולוגיה וכיו"ב. כאשר מדובר על סכסוך משפטי בתוך המשפחה, רצוי מאוד לפנות לעורך דין מגשר, המתמחה בדיני משפחה. עורכי דין אשר פועלים גם כמגשרים, מכירים את המאטריה המשפטית היטב וניחנו גם בכישורים המתאימים לניהול הליך גישור אפקטיבי. 

יעילותו של הליך הגישור בסכסוכי ירושה

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page