top of page

                                                מדוע חשוב לערוך צוואה?  

 

צוואה היא מסמך משפטי במסגרתו קובע אדם בעודו בחיים ובדעה צלולה, כיצד יחולק רכושו לאחר מותו: מי יהיו יורשיו ומה יהיה חלקו של כל יורש בעיזבון. המודעות בקרב הציבור לחשיבותה של הצוואה, עלתה משמעותית בשנים האחרונות ואנו רואים יותר ויותר אנשים, מבוגרים וצעירים כאחד, אשר פונים אל עורך דין משפחה לשם עריכת צוואה.

 

חשיבותה של הצוואה

בשונה מבעבר, כיום ידוע וברור לכל, כי צוואה אינה נחלתם של עשירים בלבד, אלא היא רלוונטית מאוד ונחוצה לכל אדם אשר בבעלותו רכוש מסוים: חשבונות בנק, נכסי נדל"ן ואף נכסי מטלטלין שונים. ניתן להצביע על שלוש סיבות עיקריות לחשיבותה של הצוואה:

 

  1. החלטה על זהות היורשים: בהעדר צוואה, מחולק עזבונו של אדם לאחר מותו, על פי הסדר הירושה הקבוע בחוק. לעומת זאת, כאשר אדם עורך צוואה, הוא זה המחליט על פי רצונו ושיקוליו, מי יהיו יורשיו ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש בין היורשים.
     

  2. הבטחת עתיד המשפחה: עריכת צוואה, בה נקבעת חלוקת הרכוש, מאפשרת למצווה להבטיח את עתידם הכלכלי של קרובי המשפחה: ילדים, בן זוג, הורים וכיו"ב. ללא צוואה, אנו בוחרים למעשה בברית המחדל, בהסדר הירושה שבחוק, אשר אינו תמיד תואם את רצוננו בדבר חלוקת העיזבון.
     

  3. מניעת סכסוכים ומחלוקות: קיומה של צוואה הקובעת באופן ברור, שאינו משתמע לשתי פנים, את אופן חלוקת הרכוש, מונעת את מרביתם של סכסוכי ירושה למיניהם. הדבר חשוב במיוחד במקרים משפטיים סבוכים כמו למשל, במקרה של ידועים בציבור, אז עלולה להיווצר מחלוקת באשר לסטטוס של ידועים בציבור ובאשר לזכויות הירושה.

 

עריכת צוואה – אצל עורך דין בלבד!
מטרתה של הצוואה היא להבטיח כי רכושו של המצווה יחולק לאחר מותו, בדיוק באופן שהוא רצה בו, אולם לא פעם, נוצרת מחלוקת קשה בין היורשים בשל כך כי הצוואה איננה ברורה דיה ומתירה מקום לפרשנויות שונות.

 

על מנת למנוע את סכסוכי הירושה, על סוגיהם, יש לפנות אל עורך דין משפחה, לשם עריכת הצוואה. עורך הדין מכיר את הפורמטים השונים לעריכת צוואה, בקיא בכללי הדין השונים ועל כן, הוא יודע כיצד לנסח את הצוואה באופן ברור, המשקף את רצונו של המצווה ואינו מותיר מקום לבלבול או למחלוקת בדבר זהות היורשים ואופן חלוקת הרכוש.

 

צו קיום צוואה
חלוקת העיזבון לאחר מותו של המצווה, מותנית בקבלת צו קיום צוואה. לשם קבלת הצו, יש לפנות אל עורך דין משפחה, אשר יגיש בקשה אל הרשם לענייני ירושה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים. ככלל, הטיפול בבקשה אינו אורך זמן רב, אלא אם הוגשה התנגדות למתן צו קיום צוואה. במצב שכזה, הרשם מעביר את הטיפול בבקשה אל בית המשפט לענייני משפחה, המקיים דיון בהתנגדות. אם זו תתקבל, הצוואה תיפסל כולה או חלקה, אם תידחה ההתנגדות, יורה בית המשפט על מתן צו קיום צוואה. למותר לציין, כי על היורשים להיות מיוצגים על ידי עורך דין משפחה בדיון ההתנגדות, על מנת שטענותיהם יוצגו כהלכה בפני בית המשפט.  

יעילותו של הליך הגישור בסכסוכי ירושה

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page